Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

PLETYSMOGRAFIE – MÉNĚ ČASTÁ DIAGNOSTICKÁ MODALITA

 

 

Matuška J.

MATMED s.r.o., Hodonín


 

Pletysmografie je angiologická vyšetřovací metoda, zaměřená na hodnocení funkce žilního systému končetin. Existuje několik fyzikálních principů, umožňujících měření dynamiky změn objemu tkáně končetin v krátkém časovém úseku. Tyto metody se liší pořizovacími náklady a dostupností. Značný rozdíl je ale i v přesnosti měření, která je většinou přímo úměrná pracnosti provedení vyšetření.

            Pro účely hodnocení kvantifikace refluxu před a po intervenci na žilním systému poslouží dobře kterákoliv z dostupných variant pletysmografických přístrojů, je-li provedení správně provedeno a zhodnoceno. Historicky je standardem měření žilního návratového času (VRT – venous refill time), který hodnotí dobu znovunaplnění povrchového žilního systému po některém ze specifikovaných cviků. Tato metoda je nejčastěji používána u fotopletysmografických přístrojů. Dříve používané a o něco přesnější měření s použitím kruhové odporové pásky (strain-gauge) není v současnosti běžně dostupné. Z hlediska metodiky lze přesnějších výsledků dosáhnout použitím vzduchové manžety registrující dynamiku změn větší části objemu bérce (APG – air displacement pletysmography). Pro tuto metodu byly ověřeny a publikovány nové vyšetřovací postupy. Tyto jsou ovšem poměrně složité, náročné na čas a zručnost zdravotníka provádějícího vyšetření.

            Provedení pletysmografie ještě před ultrazvukovým vyšetřením žilního systému dolních končetin může pomoci korelovat symptomy a objektivní fyzikální nález na žilním systému s určením intenzity refluxu. Vyšetření provedené po intervenci na žilním systému jen pak objektivní známkou efektivity zákroku.

Závěr: Pletysmografie je dlouhodobě zavedená angiologická metoda, která má stále své místo v algoritmu vyšetření před i po intervenci na povrchovém žilním systému.