Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Edice Pomocník

Pomocník alergologa a pneumologa


 

A4, cca 300–400 stran, vychází 1x ročně (28. 2.–15. 3.)

Formát a rozsah: A4, cca 300–400 stran

Periodicita: 1x ročně (28. 2.–15. 3.)

Čtenářská skupina: alergologové, pneumologové, praktičtí lékaři, pediatři, balneologové

 

Pomocník alergologa a pneumologa je informační publikace pro lékaře oboru alergologie a pneumologie. Přináší pro daný rok všechny relevantní kontaktní a systematické odborné údaje z oboru tak, aby lékař (zdravotník) nemusel vyhledávat data z různých zdrojů (brevíře, seznamy, internet...) a ověřovat jejich aktuálnost a platnost. Údaje jsou důsledně ověřovány a aktualizovány, tam kde je to možné vždy přímo u zdroje. Na přípravě spolupracujeme s předními odborníky oboru, kteří konzultují zařazení přípravků a připravují úvodní komentáře.

Na internetu jsou vybrané části Pomocníka alergologa a pneumologa dostupné v interaktivní podobě na adrese www.alergopomocnik.cz

Obsah:

1. část: Instituce, úřady, lázně, spolky a odborné společnosti oboru

2. část: Produkty oboru: farmaceutika (antihistaminika, antiastmatika a léky na CHOPN, nazální a oční antialergika, SIT, dermatologika, imunologika, biologická léčba), inhalátory ad.

3. část: Kontaktní informace: přehled časopisových článků oboru za poslední dva roky, přehled literatury, časopisy, knihovny, přehled kongresů a seminářů v ČR i zahraničí, adresář výrobců a distributorů

Distribuce:

Pomocník alergologa a pneumologa je v tištěné podobě distribuován výlučně v ČR. Lékaři, kteří splňují podmínky edukačního grantu, jej mohou obdržet na základě objednávky (registrace) zdarma. Ostatní zájemci (instituce, firmy, knihovny, lékárníci, lékaři mimo praxi ad.) jej mohou zakoupit v našem e-shopu. Distribuce probíhá jednou v roce – vždy bezprostředně po vydání. Objednávky je možné zadávat pouze do data vydání (obvykle přelom února a března). Okamžikem vydání je v našem e-shopu umístěna již objednávka/registrace pro vydání následující a od té chvíle je tedy možné již objednat pouze BUDOUCÍ vydání.

 

 

 

objednat

navrh-bez-nazvu-16.png

Pomocník diabetologa


 

 

Pomocník diabetologa je lékařská ročenka, kterou naše nakladatelství připravuje již 25 let.

 

Do roku 2023 byl k dispozici pro všechny lékaře pracující v diabetologii v tištěné podobě rozsáhlého katalogu velikosti A4 a rozsahu více než 300 stran.

 

K 25. výročí vydání dochází k rozsáhlé modernizaci a podstatné změně podoby i formy Pomocníka diabetologa.

 

Pomocník dostane výlučně elektronickou podobu a pod křídly časopisu Kazuistiky v diabetologii online začne vycházet na internetu. Současně s tím se změní i jeho struktura. Základem elektronického Pomocníka diabetologa budou i nadále přehledy léků a techniky používané při léčbě diabetes mellitus. Výrazně větší prostor ale získají odborné informace o jednotlivých lécích (účinných látkách) oproti údajům o dostupnosti. Rozšíříme u nich také údaje o výsledcích klinických studií a umožníme ilustrovat je kazuistikami z archivu našeho časopisu. Věříme, že Pomocník diabetologa bude novou širokou encyklopedií diabetu, resp. léků a techniky pro terapii diabetu. Po diskusích se zástupci lázní i doporučení konzultantů nebude chybět ani lázeňská léčba.

 

Nový Pomocník diabetologa je rozsáhlé dílo, které ve spolupráci s řadou odborných spolupracovníků bude vznikat postupně. Celý obsah tak nebude spuštěn najednou, ale bude přidáván po částech. Zajištěna bude pochopitelně pravidelná aktualizace publikovaných informací v budoucnu. Plánujeme, že v průběhu května 2024 otevřeme první kapitoly Pomocníka. Dostupný bude z platformy Kazuistiky v diabetologii online (www.kazuistiky.cz) jako jejich samostatný modul.

objednat

navrh-bez-nazvu-15.png