Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

ANGIOLOGICKÉ NÁLEZY U HOSPITALIZOVANÝCH SE SARS-COV-2 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BULOVKA

 

 

Zeman J.1, Dudash V.1, Zuntová P.1, Roháčová H.2, Trojánek M.2, Grebenyuk V.2, Massmann R.2

1Oddělení funkční diagnostiky, FN Bulovka, Praha

2Klinika infekčních, tropických a parazitárních nemocí, FN Bulovka, Praha


 

Tento příspěvek analyzuje výsledky vyšetřování středně závažných a závažných případů hospitalizovaných pacientů s covid-19.

            Vážné případy tohoto onemocnění jsou zpravidla spojeny s poškozením endotelu a jeho funkce, což vysvětluje nejlépe kardiovaskulární komplikace. Ty jsou významné pro prognózu těchto pacientů, zejména co se týče tromboembolických komplikací. Vedle těchto komplikací mají zásadní význam pro prognózu pacientů s covid-19 syndrom akutní respirační insuficience a míra selhávání ledvin a jater.

            Měli jsme příležitost pozorovat tři základní obrazy postižení srdce u těchto pacientů, hodnoceno dle laboratorních výsledků, CT vyšetření a bed-side echokardiografického vyšetření. 1) komplikace spojené s ischemickou chorobou srdeční, infarkty myokardu etc. postihují spíše starší pacienty s anamnézou kardivaskularních onemocnění, 2) obraz perimyokarditid, srdečních dilatací připomínajících kardiomyopatie event. stresové postižení srdce (spíše mladší pacienti), 3) obraz více či méně vyjádřeného přetlaku v plicnici.

            Angiologické nálezy jsou založeny opět na klinickém obrazu, laboratorních testech (hodnotách D-dimerů), CT vyšetření hrudníku a plic, triplexní ultrasonografii periferních cév. Tyto nálezy zahrnují plicní embolie, trombózy periferních žil či tepen a vaskulitické kožní projevy.

Výsledky: Prakticky všichni hospitalizovaní měli zvýšené hodnoty D-dimerů. Potvrzených plicních embolií a periferních trombóz byla však verifikována přibližně polovina počtu udávaného v recentní literatuře. Trombózy prokázané triplexní sonografií byly překvapivě detekovány zejména na menších žilách samotné periferie žilního řečiště.

Diskuse: Tyto výsledky jsou zřejmě ovlivněny jednak všeobecnou prevencí hospitalizovaných nemocných frakcionovanými hepariny (LWFH), ale i tím, že triplexní ultrasonografické vyšetření a CT vyšetření jsou prováděna z pochopitelných důvodů jen u malé části těchto pacientů. Zpravidla tehdy, je-li klinické podezření na tromboembolické komplikace. Pacienti, u kterých nebylo podezření na trombózu, jsou většinou propuštěni z nemocnice, aniž by bylo prováděno aktivní pátrání po tromboembolických pozdních komplikacích, což může být někdy nebezpečné.