Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Mikulov 2022

snimek-obrazovky-2022-05-10-105924-2.png

Česko-Slovenské angiologické sympozium letos v Mikulově


 

28. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou bylo tentokrát zaměřeno důsledně na postgraduální témata v angiologii. Velmi precizně koncipovaný program sympozia se koncentroval na dva hlavní okruhy – problematiku vzácných onemocnění v angiologii (cévní sarkomy, livedo vaskulopatie, Klippel-Trenaunay syndrom a řadu dalších) a poté na optimální farmakoterapii po vybraných cévně-chirurgických intervencích.

Sympozium zahájili společně předsedkyně ČAS doc. MUDr. Debora Karetová, MUDr. Miroslav Chochola a MUDr. Jiří Matuška. V úvodních informacích připomněla doc. Karetová několik odborných akcí s angiologickou problematikou, např. letní kurz IUA for Young Vascular Specialists, který se uskuteční letos v Praze ve dnech 13.–17. července a jehož jednacím jazykem bude angličtina. Otevřen je pro angiology do 30 let a má kapacitu přibližně 15 účastníků. Stále je otevřena i možnost registrace účasti na 8. výroční kongres Evropské společnosti vaskulární medicíny (Stockholm, 6.–8. října 2022) a XXX. slovenský angiologický kongres (Nízke Tatry, 22.–24. září 2022).

Krátká zpráva o činnosti angiologické společnosti připomněla probíhající akreditaci ambulantních i nemocničních angiologických pracovišť a aktualizaci guidelines Chronická žilní onemocnění určená pro praktické lékaře.

Odborný program konference přinesl celou řadu kazuistických sdělení, věříme, že některé z nich Vám budeme moci zprostředkovat v blízké budoucnosti. Zazněly také aktuality z klinických studií nově publikovaných v zahraničních odborných časopisech (např. Gutenberg Health Study ad.) a zprávy o novinkách – věřím, že alespoň některé z nich budeme moci zprostředkovat na stránkách našeho časopisu.

28. česko-slovenské dny byly velkou odbornou inspirací, ale také skvělou příležitostí k osobnímu setkání a odborné diskusi a potkání se s kolegy z ČR i Slovenska. Nádherné počasí a bezvadná organizace (o kterou se zasloužila agentura AMCA) přispěly k velmi příjemné atmosféře setkání.


obr1.jpg

Obr. 1: MUDr. Jiří Matuška slavnostně otevírá konferenci

obr2.jpg

Obr. 2: Úvod konference, předsedá doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. a MUDr. Miroslav Chochola, CSc.


obr3.jpg

Obr. 3: Naši redaktoři nemohli chybět při sledování odborného programu


obr4.jpg

Obr. 4: Nakladatelství GEUM je mediálním partnerem řady odborných akcí – těší nás, že se s Vámi můžeme setkat u našeho prezentačního stánku

obr5.jpg

Obr. 5: Tradiční výstava firem ve foyer hotelu Galant


logo_amca.png

organizační zajištění sympozia


AMCA, spol. s r. o.

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

www.amca.cz

 

snimek-obrazovky-2022-05-10-125442.png

Pořádá Česká angiologická společnost ČLS JEP

ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS.


 


Lednice 2021 – odborná zpráva z akce


Loňské postřehy z pera naší redakce naleznete v rozsáhlé zprávě zde.


Z historie česko-slovenských angiologických dnů


 

V červnu 1995 nově vzniklá Angiologická společnost poprvé uspořádala dvoudenní, postgraduálně zaměřené angiologické sympozium v lázeňském městě Poděbrady. Byla tak založena tradice další angiologické akce, která si našla své místo v kalendáři a stala se významným příspěvkem v systému kontinuálního vzdělávání v angiologii. Prvních sedm sympozií se konalo v Poděbradech. Od roku 2002 se z podnětu dr. J. Matušky a dr. J. Stráníka přesunuly na jižní Moravu a začaly se pak pořádat na různých místech republiky. Od roku 2007 se ustálily jako společná akce České a Slovenské angiologické společnosti a místem konání jsou města v regionu jižní Moravy. Sympozia tak svým umístěním představují určitou protiváhu k Angiologickým dnům, které se konají tradičně v Praze


ma2_2021_4_obr1.jpeg

MUDr. Jiří Matuška zahajuje 22. ročník sympozia v roce 2016

ma2_2021_4_obr2.jpeg

Multifunkční centrum zámku Lednice je umístěno v rekonstruovaných prostorách zámeckých jízdáren


Angiologická sympozia s postgraduální tematikou (od roku 2007 název Česko-slovenská angiologická sympozia s postgraduální tematikou)

 

Rok Město Místo Datum
1995 Poděbrady Lázeňská kolonáda 15.–16. 6.
1996 Poděbrady Lázeňská kolonáda 20.–21. 6.
1997 Poděbrady Lázeňská kolonáda 19.–20. 6.
1998 Poděbrady Lázeňská kolonáda 19.–20. 6.
1999 Poděbrady Lázeňská kolonáda 17.–18. 6.
2000 Poděbrady Lázeňská kolonáda 15.–16. 6.
2001 Poděbrady Lázeňská kolonáda 14.–15. 6.
2002 Valtice Zámek 13.–14. 6.
2003 Valtice Zámek 19.–20. 6.
2004 Ostrava Hotel Imperial 16.–18. 6.
2005 Valtice Zámek 16.–17. 6.
2006 Libverda Centrum duchovní obnovy 15.–16. 6.
2007 Piešťany Centrum Fontána 15.–16. 6.
2008 Třeboň Lázně Aurora 12.–13. 6.
2009 Valtice Zámek 10.–12. 6.
2010 Valtice Zámek 16.–18. 6.
2011 Valtice Zámek 8.–10. 6.
2012 Mikulov Hotel Galant 19.–21. 9.
2013 Mikulov Hotel Galant 6.–7. 6.
2014 Mikulov Hotel Galant 19.–20. 6.
2015 Lednice Zámek 18.–19. 6.
2016 Lednice Zámek 18.–19. 6.
2017 Lednice Zámek 18.–19. 6.
2018 Lednice Zámek 21.–23. 6.
2019 Lednice Zámek 21.–23. 6.
2020 Lednice Zámek 30.–31. 8.
2021 Lednice Zámek 29.–30. 8.

 

Literatura


Roztočil, K. 25 let České angiologické společnosti, 1993–2018. Semily: GEUM, 2019.


logo-barevne-inz-online-png.png

Byli jsme u toho


 

V krásném prostředí jihomoravské Lednice se na konci srpna 2021 uskutečnilo jedno z prvních setkání probíhající kongresové sezóny 27. česko-slovenské angiologické sympozium.

Z hojné účasti bylo patrné, že lékaři i vystavovatelé se na opětovné osobní setkání těšili. Atmosféra byla i přes trvající vládní omezení uvolněná a lehce prázdninová. V sále a poté i v kuloárech probíhaly živé odborné i společenské diskuse.

Všem, kteří se zastavili na našem prezentačním stánku, bychom rádi poděkovali a těšíme se na další příležitost Vás osobně potkat.


ma2_2021_7_obr1.jpg

MUDr. Jiří Matuška, doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. a MUDr. Miroslav Chochola během slavnostního zahájení sympozia

ma2_2021_7_obr2.jpg

Členové teamu Kazuistiky v angiologii

ma2_2021_7_obr4k.jpg

Sympozium probíhalo v krásných prostorách jízdárny zámku Lednice

ma2_2021_7_obr3.jpg

Sympozium probíhalo v krásných prostorách jízdárny zámku Lednice


Karel Roztočil

25 let České angiologické společnosti 1993–2018


 

Rok 2018 byl spojen s řadou výročí, která jsme si v průběhu roku připomínali. Vedle událostí celostátního významu proběhlo bez pozornosti hromadných sdělovacích prostředků i jedno jubileum, týkající se angiologie v naší zemi – 25 let od vzniku České angiologické společnosti. Zakulacené „stříbrné“ výročí je příležitostí k malému ohlédnutí za uplynulými lety. Historii angiologie u nás věnoval svou knihu MUDr. Karel Roztočil, CSc. V roce 2019 ji vydalo Nakladatelství GEUM.

 

ISBN 978-80-87969-44-1, A5, 112 stran, brožovaná. Knihu je možné zakoupit v eshopu nakladatelství.

 

 

 

eshop

ma2_2021_3_obr1.jpeg

Zámek Lednice


 

 

Zámek Lednice je významnou novogotickou památkou, jedním z nejnavštěvovanějších historických objektů v České republice. Pro unikátní spojení architektonické památky a okolní člověkem formované krajiny byl v roce 1996 celý lednicko-valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Dnešní vzhled zámku pochází tedy z let 1846–1858, kdy kníže Alois II. z Liechteinsteina nechal Lednici přebudovat na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro honosná setkání evropské šlechty byly určeny především reprezentační sály v přízemí, soukromé pokoje Lichtensteinů byly umístěny v prvním patře zámku.

            Zámek je obklopen rozsáhlým anglickým parkem s řadou romantických staveb. Unikátní stavbou je také zámecký skleník, vybudovaný z původní dřevěné oranžerie v roce 1842. Samonosná konstrukce skleníku je jištěna železolitinovými sloupy s ozdobnými prvky.

            Multifunkční konferenční centrum zámku je umístěno v prostorách bývalých koníren. V Lednici byl od konce 17. století součástí zámeckého areálu monumentální „zámek hřebců“. Představy knížete Karla Eusebia z Liechtensteina byly přeneseny do projektu, který na východní straně zámku začal realizovat Johann Bernard Fischer z Erlachu na přelomu let 1687/1688. Původně byly konírny navrženy na půdorysu čtyřúhelníku na ose starých koníren. V letech 1690/1691 povolal kníže Johann Adam z Liechtensteina italského projektanta Domenica Martinelliho, který dotvořil prostory koníren v duchu dobového vkusu. K realizaci čtvrtého křídla nedošlo, teprve koncem 18. století byla dostavěna dvě menší křídla navazující na západní a východní křídlo objektu, která objekt prostorově uzavřela. Komplex jízdáren je nejstarší původní dochovanou částí zámeckého areálu v Lednici.


ma2_2021_2_obr1b.jpg

Obnovené prostory zámecké konírny a jízdárny

ma2_2021_2_obr2b.jpg

Zámek Lednice patří k nejnavštěvovanějším novogotickým památkám v naší zemi