Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – CO NÁM DOPORUČUJE NOVÝ KLINICKÝ POSTUP

 

 

Jirkovská A., Fejfarová V. za pracovní tým tvůrců Klinického doporučeného postupu Syndrom diabetické nohy

Centrum diabetologie, IKEM, Praha


 

Úvodem sekce Syndrom diabetické nohy bychom Vás chtěli seznámit s projektem tvorby Klinického doporučeného postupu (KDP) pro syndrom diabetické nohy (SDN), který byl zahájen počátkem roku 2020. Nyní je tento projekt již ve fázi dokončování první verze před oponenturou. Garanční komise projektů KDP v rámci Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) schválila koncem roku 2019 tento projekt, jeho garanta (prof. MUDr. Alexandru Jirkovskou, CSc.) i kolektiv tvůrců – multioborový tým lékařů (MUDr. Michala Dubského, Ph.D., MUDr. Vladimíru Fejfarovou, Ph.D., MUDr. Jarmilu Jirkovskou, MUDr. Miroslava Kolibu, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Krawczyka, MUDr. Dušana Kučeru, Ph.D., MBA, MUDr. Bedřicha Sixtu a MUDr. Veroniku Woskovou). Tým lékařů úzce spolupracuje s metodiky pod vedením doc. PhDr. Miloslava Klugara, Ph.D., s Mgr. Terezou Vrbovou, Ph.D., a také s PhDr. Zuzanou Fialovou, vedoucí lékařské knihovny IKEM.

            Jako základ pro tvorbu KDP bylo posouzeno více klinických doporučených postupů. Nejrecentnější, obsahově nejbližší, a především vytvořené podle metodiky GRADE jsou tzv. Mezinárodní doporučené postupy pro syndrom diabetické nohy z roku 2019: International Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) Guidelines on the prevention and management of diabetic foot (www.iwgdfguidelines.org). Podařilo se získat souhlas ediční rady těchto Mezinárodních doporučených postupů, pracující pod vedením prof. N. Schapera z Nizozemska, s překladem a adaptací originálu, který je rozčleněn na šest kapitol. Ty se staly základem i pro náš KDP, v němž jsme si položili klíčové klinické otázky ve formátu PICO (pacient, intervence, komparace a výstupy):

 

  • Může vhodné odlehčení dolní končetiny zlepšit hojení SDN?
  • Je včasná a intenzivní konzervativní a/nebo chirurgická léčba infekce SDN efektivní v hojení ulcerací a zabrání recidivám SDN?
  • Jsou současné možnosti léčby ICHDK efektivní v léčbě SDN a existují mezi nimi rozdíly v indikacích?
  • Existuje prokazatelně efektivní metoda lokální terapie SDN na základě vhodné indikace?
  • Má metabolická kompenzace, edukace a dispenzarizace vliv na snížení recidiv SDN a snížení amputací?

 

Současně byly do našeho KDP přejaty i kapitoly o klasifikaci SDN a o metodologii tvorby KDP, o níž bude referováno hned v úvodu sekce. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány vždy dvěma odborníky a konzultovány v rámci celého týmu. Připojena budou i doporučení pro pacienty plynoucí z KDP a také doporučení pro zdravotní politiku včetně úhrad plátci zdravotního pojištění. Z celého KDP pak bude připraven souhrn doporučení pro praxi.

            Jednotliví přednášející Vás v rámci programu sekce stručně seznámí se současným stavem nejdůležitějších doporučení podle jednotlivých kapitol. Doufáme, že se po dokončení oponentury tohoto projektu stane příslušný Klinický doporučený postup rádcem a referenčním dokumentem pro zdravotníky pečující o pacienty se SDN.