Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Syndrom diabetické nohy

 

Nová mezinárodní doporučení prevence, diagnostiky a léčby syndromu diabetické nohy v české adaptaci právě vychází


 

Tým předních českých odborníků pod edičním vedením prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc. připravil k vydání českou adaptaci doporučeného postupu prevence, diagnostiky a léčby Syndromu diabetické nohy. Hlavním modelem byl tzv. Mezinárodní konsensus IWGDF (Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease, International Working Group on the Diabetic Foot), update 2019. Při příležitosti vydání této knihy jsme oslovili vedoucí editorku českého vydání s několika otázkami.

 


 

jirkovska_orez.jpg

Paní profesorko, můžete nám úvodem stručně přiblížit co je International Working Group on the Diabetic Foot?

 

Jedná se o skupinu asi 50 odborníků z celého světa, kteří pracují na jednotlivých kapitolách Mezinárodního konsensu, vždy po čtyři roky mezi aktualizací jednotlivých vydání. Tato skupina je doplněna ještě 50 externími recenzenty, kteří se vyjadřují k jednotlivým kapitolám. Tuto skupinu v posledních letech vede prof. N. Schaper z Nizozemí, hlavními editory jsou ještě J. van Netten, J. Apelqvist, S. Bus, R. Hinchliffe a B. Lipský, vše velice známí odborníci v podiatrii, s nimiž jsme měli možnost se seznámit i na našich výročních konferencích Syndrom diabetické nohy.

            První vydání Mezinárodního konsenzu vyšlo již v roce 1999, tehdy pod vedením prof. K. Bakkera a to v tištěné podobě; u nás jsme ho vydali v překladu již rok poté, v roce 2000 a vycházeli z něj i při tvorbě našich doporučení pro syndrom diabetické doby. Asi od let 2011–2015 vychází Mezinárodní konsenzus pouze v digitální podobě a používá metodiku GRADE s PICO otázkami. Tuto metodiku jsme ponechali i v naší adaptaci a velice úzce jsme spolupracovali s týmem metodiků pod vedením doc. M. Klugara. Jako doplňující zdroje jsme vedle vlastních zkušeností použili např. ESC Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Disease developed in collaboration with EASD, dále NICE guidelines Diabetic foot problems: prevention and management, pak ještě ESVM Guidelines on peripheral arterial disease developed in collaboration with EASD a dokument VASA and WHO surgical site infection a EWMA guidelines.

 

Jaký je podle Vás význam této publikace a čemu by měla v českém prostředí sloužit?

 

Jak vyplývá z minulé odpovědi, publikace by měla shrnovat aktuální pohled na problematiku diabetických ulcerací u syndromu diabetické nohy a jejich prevenci na podkladě mezinárodních doporučení. Přesto doporučuji brát tuto publikaci jako doporučení na určitém stadiu vývoje a nebrat je jako jedinou správnou možnost. Někdy je nutné se k některým závěrům stavět i kriticky, pokud jsou podloženy pouze několika studiemi a neodpovídají názoru expertů, a naopak některá doporučení sice odpovídají názoru expertů, ale jejich „hodnota“ je nižší, protože na dané téma neexistují nebo ani nemohou existovat patřičné studie. Přesto je tato publikace velice přínosná pro zlepšení naší podiatrické péče a snahu snížit vysoké amputace a zátěž, kterou tato komplikace působí pacientům.

 

Komu je publikace především určena?

 

Mohla by se z ní stát taková „denní příručka“ pro lékaře, kteří pečují o pacienty se syndromem diabetické nohy, aby v ní našli v různých situacích radu a také aby věděli, kam se obrátit na případnou pomoc. Vedle toho doporučujeme i studium další podiatrické literatury a používání stránek České diabetologické společnosti (ČDS ČLS JEP) (www.diab.cz), kde najdou aktuální informace Podiatrická sekce ČDS. A především doporučujeme úzkou spolupráci mezi lékaři všech oborů starající se o diabetiky a specializovanými podiatrickými ambulancemi, které jsou uvedeny rovněž na stránkách ČDS. Pro individuální dotazy lékařů týkající se podiatrie lze využít i mailové adresy Podiatrické sekce podisekce@email.cz.


Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie

Alexandra Jirkovská (ed.) et al.


 

Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažný medicínský i společenský problém. Péče o pacienty se SDN vyžaduje multidisciplinární přístup, důsledná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací diabetu včetně rizika amputace končetiny.

               Mezi základní východiska pro tvorbu publikace Syndrom diabetické nohy – prevence, diagnostika a terapie, adaptovaného doporučeného postupu na základě mezinárodních guidelines, patří vzrůstající potřeba zajištění kvalitní podiatrické péče o diabetiky, jichž stále přibývá, a rozšíření poznatků ze stávajících doporučených postupů České diabetologické společnosti ČLS JEP.

               Tento doporučený postup je českou adaptací mezinárodních guidelines, které byly vytvořeny mezinárodní pracovní skupinou pro diabetickou nohu (International Working Group on the Diabetic Foot – IWGDF) a aktualizovány v letech 2019–2020.

              Publikace je určena odborným zdravotnickým pracovníkům, kteří se podílejí na péči o pacienty se SDN (diabetologové, internisté, chirurgové, angiologové, protetici, praktičtí lékaři ad.) Jednotlivé kapitoly se zaměřují na prevenci vzniku ulcerací, možnosti odlehčení defektů nohou, diagnózu, prognózu a management ischemické choroby dolních končetin u pacientů s ulcerací, dále se zabývají problematikou infekce u SDN, přinášejí přehled možných intervencí zaměřených na hojení chronických ulcerací nohou diabetiků, představeny jsou možnosti klasifikace SDN. Text je doplněn schématy, grafy a přehlednými tabulkami. Součástí publikace je také útlá příručka Syndrom diabetické nohy, praktická doporučení pro prevenci a léčbu, která shrnuje hlavní zásady prevence SDN, popis a klasifikaci ulcerací na nohou diabetika, zásady léčby SDN a obsahuje praktické přílohy.

 

ISBN 978-80-87969-61-8

Autoři: Alexandra Jirkovská (ed.) et al.

Rok vydání: 2022

Počet stran: 180+32

Formát a rozsah: A5, brožovaná

Poznámka: skládá se ze dvou brožur – česká verze doporučeného postupu a praktická doporučení pro prevenci a léčbu

Cena: 290 Kč

 

 

vstupte do e-shopu

jirkovska-sdn-titul-1-modra-1.png

Ukázky z knihy 


vychodiska1-001.png
vychodiska2-001.png
vychodiska3-001.png

vychodiska4-001.png
vychodiska5-001.png
vychodiska6-001.png 


kompenzace1-001.png
kompenzace2-001.png
kompenzace3-001.png

kompenzace4-001.png
kompenzace5-001.png