Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

PREVENCE A LÉČBA TROMBEMBOLICKÉ NEMOCI PŘI COVID-19

 

Hirmerová J.

FN Plzeň


 

Již od první vlny pandemie nemoci covid-19 bylo pozorováno vysoké riziko tromboembolických příhod, s převahou plicní embolie. Výskyt tromboembolických komplikací významně zhoršuje prognózu nemocných. Tromboprofylaxe podáváním nízkomolekulárního heparinu (LMWH) je doporučena u všech hospitalizovaných s covid-19 (nemají-li kontraindikace), u selektovaných pacientů v intenzivní péči je vhodnější dávka intermediární až plná terapeutická. Byly totiž referovány i případy výskytu tromboembolických komplikací vzniklých navzdory podávání profylaktických dávek LMWH. Optimální dávka a délka podávání LMWH v této indikaci je zatím předmětem intenzivního výzkumu. Nevyřešenou otázkou je rovněž tromboprofylaxe u ambulantně léčených pacientů s covid-19, ta má být zvážena u rizikových nemocných.

            V léčbě již vzniklé tromboembolické příhody je iniciálně vhodné podávání LMWH v terapeutických dávkách, při ambulantní léčbě se pak doporučují přímá orální antikoagulancia, avšak je třeba zvážit případné interakce s protivirovou léčbou.