Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

PERAANASTOMICKÉ AORTÁLNÍ VÝDUTĚ – USG SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH PO AORTÁLNÍ REKONSTRUKCI

 

 

Rulíšek P.1, Utíkal P.1, Jaroščiaková J.1, Köcher M.2

1 2. chirurgická klinika FN Olomouc

2Oddělení intervenční radiologie Radiologické kliniky FN Olomouc


 

Úvod: Paraanastomotické aortální výdutě (PAAA) vznikají v oblasti anastomóz cévně chirurgických rekonstrukcí na aortě. Závažnost PAAA je dána jejich komplikacemi (1–4 %), ruptura výdutě s krvácením do retroperitonea, aorto-protézo-enterická píštěl, s často fatální prognózou. Cílem sdělení je ukázat naše zkušenosti s PAAA a zhodnotit význam USG screeningu.

Soubor a metodika: Ze souboru nemocných operovaných na 2. chirurgické klinice FNOL byli vybráni nemocní 5 a 10 let po cévně chirurgickém výkonu s aortální anastomózou, která byla vyšetřena USG se zaměřením na PAAA. V případě pozitivního nebo nejasného nálezu byli nemocní indikováni k došetření pomocí počítačové tomografie (CT angiografie).

Výsledky: Z celkového počtu 42 nemocných 5 let po výkonu se dostavilo 25 (60 %), nález PAAA byl u čtyř pacientů (16 %). Z celkového počtu 48 nemocných 10 let po výkonu se dostavilo 18 (31 %), nález PAAA byl u tří pacientů (17 %). Zjištěná PAAA byla klinicky i USG bez známek komplikací. U pěti nemocných bylo PAAA indikováno k intervenci, která byla úspěšně provedena endovaskulárně.

Závěr: Procento výskytu PAAA v našem souboru nemocných prokazuje význam USG screeningu nemocných po cévně chirurgické aortální rekonstrukci. Včasná diagnostika asymptomatického PAAA umožní indikaci elektivního výkonu k prevenci komplikací. Metodou volby je výkon endovaskulární.