Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky
md1_2021_obr1.png

ma1_2021_obr3.png

Pořadatel


Česká angiologická společnost
organizační složka ČLS JEP, z.s.


amca.png

Sekretariát kongresu


AMCA, spol. s r. o.
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49
128 00 Praha 2

www.amca.czOhlédnutí za 46. angiologickými dny s mezinárodní účastí, virtuálně probíhajícími ve dnech 25.–27. února 2021

 


 

Prvně v historii naší společnosti proběhl tradiční kongres pouze v „online“ podobě. Ještě v loňském roce, kdy už světem vládla koronavirová pandemie, se České angiologické společnosti podařilo uspořádat dvě hlavní akce v tradiční podobě, tedy tak, jak odjakživa kongresy probíhaly.

 

Co tedy říci o letošní „virtuální“ akci? Jistě šlo o východisko z nouze, jediné možné uspořádání, kterého jsme se všichni trochu báli. Nicméně realita – množství registrovaných (přes 500 osob) a sledujících (stovky, paralelně ve dvou sálech) – byla překvapivě vydařená. O tom svědčí jak ústní pochvaly, tak i písemné reakce posluchačů.

 

Ve čtvrtek v úvodu bylo na pořadu ocenění nejlepších publikovaných prací (doc. Dulíček, dr. Wohlfahrt, doc. Baláž, dr. Ivák) a předání čestných členství společnosti (prim. Zeman, dr. Pecháček, dr. Matuška), spolu s předáním Zlaté medaile ČLS JEP dr. Roztočilovi s díky za celoživotní přínos česko(slovenské) angiologii.

Následně byly velmi sledované sekce o nemoci covid-19. A slavnostní Puchmayerovu přenášku proslovil jeho žák dr. Chochola.

 

Od pátku pak byl program převážně ve dvou sálech paralelně. Dopoledne patřilo velmi zajímavým přenosům z několika katetrizačních laboratoří v ČR a Bratislavě, proložených přednáškami intervenčních angiologů. Odpoledne již vystoupili i zahraniční hosté, mezi jinými prezidentka ESVM Jill Belch, a také zástupci další mezinárodní organizace – IUA. Začaly i názorové duely týkající se rozsahu nutných vyšetření při diagnostice rozsahu končetinové ischemie před event. intervencí (dr. Hauer proti rentgenologovi dr. Kučerákovi). Byly předneseny bloky přednášek s tématy týkajícími se arteriální hypertenze, trombózy a hemostázy, lymfologie. Velká pozornost byla věnována novinkám v léčbě syndromu diabetické nohy na společném sympoziu angiologů a diabetologů.

 

Sobota dopoledne byla ve znamení povrchového žilního systému a jeho patologie – jak ve smyslu zobrazení, tak intervenční léčby. Posléze řečníci řešili vztahy lidských neřestí v oblasti diety a kouření a vliv na kardiovaskulární systém. Velmi hezký blok jako obvykle připravila Společnost pro aterosklerózu, za účasti hlavních protagonistů společnosti – prof. Vrablíka a prof. Piťhy. Na závěr byly předneseny dva inovované doporučené postupy – týkající se ICHDK a léčby žilní trombózy. V rámci sobotního dopoledne byla představena i nová mezioborová kniha Trombóza a malignita, redigovaná doc. Hirmerovou. Toto vše bylo doplněno o kvalitní minisympozia organizovaná farmaceutickými firmami, workshopy na podnět výrobců přístrojové techniky. Všem sponzorům i zde velmi děkujeme, pomohli významně se zdařilým průběhem akce.

 

Organizační a programový výbor kongresu dosáhl toho, že byl představen barvitý program, zúčastnili se velmi dobří řečníci, technicky bylo vše na vynikající úrovni. Za toto i ostatní organizační práce kolem kongresu patří dík společnosti AMCA a také mnoha technikům, podílejícím se na kongresu. Veškerá sdělení budou i k dodatečnému shlédnutí do května ve videotéce. Abstrakta původních prací si můžete přečíst v tomto časopise.

 

Virtuální setkání nemůže nahradit tradiční přátelskou atmosféru akce, ale z hlediska odborného může být přínosem pro naše vzdělání. Děkujeme všem za přízeň v těchto složitých časech a těšíme se na osobní setkání v časech lepších.

 

 


ma1_2021_4_obr1.jpg

Debora Karetová,

jménem výboru České angiologické společnosti ČLS JEP46. angiologické dny s mezinárodní účastí

 

Praha, 25.–27. února 2021, online

 


 

 

Obsah

 

TRICKS AND TIPS IN DUPLEX ULTRASOUND OF CAROTID ARTERIES

Antignani P. L.

 

VČASNÁ LÉČBA OBEZITY – PROČ JE TAK DŮLEŽITÁ?

Danzig V.

 

MONITORING SENIORS WITH POLYVASCULAR DISEASES DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Dostálová K., Kukučková L., Ponošová D., Horváthová E., Moricová Š.

 

MŮŽE REVASKULARIZACE PÁNEVNÍHO ŘEČIŠTĚ PŘÍZNIVĚ OVLIVNIT FUNKCE ŠTĚPŮ U PACIENTŮ PO KOMBINOVANÉ TRANSPLANTACI LEDVINY A PANKREATU? PILOTNÍ STUDIE

Fejfarová V., Girman P., Voska L., Saudek F., Neškudla T., Jarošíková R., Lánská V.

 

PREVENCE A LÉČBA TROMBEMBOLICKÉ NEMOCI PŘI COVID-19

Hirmerová J.

 

STANDARDNÍ DUPLEXNÍ ULTRASONOGRAFIE – NE OBVYKLE VYŠETŘOVANÉ LOKALITY ČI STRUKTURY

Hnátková G.

 

KAROTIKOSUBKLAVIÁLNÍ BYPASS V KORONÁRNÍ REVASKULARIZACI

Jaroščiaková J., Utíkal P., Rulíšek P., Janečková J., Köcher M.

 

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – CO NÁM DOPORUČUJE NOVÝ KLINICKÝ POSTUP

Jirkovská A., Fejfarová V. za pracovní tým tvůrců Klinického doporučeného postupu Syndrom diabetické nohy

 

VÝZNAM TOPOGRAFICKÉ ANATOMIE ZÁKOLENNÍ JÁMY PŘI INTERVENCÍCH V RÁMCI POVRCHOVÉHO ŽILNÍHO SYSTÉMU ZADNÍ STRANY DOLNÍ KONČETINY

Kachlík D., Hnátek L.

 

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – METODIKA TVORBY NOVÉHO KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU

Klugar M., Vrbová T., Kantorová L.

 

CLINICAL MONITORING OF VENOPHARMACEUTICAL EFFECT OF CYCLO 3 FORT (SEVEC) IN PATIENTS WITH VENOUS INSUFFICIENCY

Kvasnička T.

 

LÉČBA DOAC PRO VŠECHNY TROMBOTICKÉ STAVY V BUDOUCNOSTI – NEBO KDE STÁLE CHYBÍ DATA?

Kvasnička T.

 

IS IT BETTER TO KEEP DETECTION OF PAD SIMPLE OR MORE SOPHISTICATED?

Matuška J., Piťha J.

 

PLETYSMOGRAFIE – MÉNĚ ČASTÁ DIAGNOSTICKÁ MODALITA

Matuška J.

 

THREE-DIMENSIONAL PRINTING IN VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY: ARTIFICIAL VASCULAR MODELS IN THE TREATMENT OF AORTIC DISEASE

Novotný R., Rydlo J., Raška P., Chlupáč J., Janoušek L., Froněk J.

 

PROBLEMATIKA ENDOVENÓZNÍ LÉČBY SUPRAFASCIÁLNÍCH ÚSEKŮ AKCESORNÍCH SAFÉN A VÝSLEDKY TERMÁLNÍ ABLACE LASEREM 1470 NM

Pecháček V.

 

MONITORING HLADIN PŘÍMÝCH ORÁLNÍCH ANTIKOAGULANCIÍ V BUDOUCNU – ANO, ČI NE, EV. KOMU?

Penka M.

 

HOW TO KILL TWO BIRDS WITH ONE STONE (NUT OR FISH): VITAMIN D AGAINST NOT ONLY ATHEROSCLEROSIS; OLD AND NEW DRUGS AGAINST NOT ONLY PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Piťha J., Vrablík M.

 

WHAT CAN WE LEARN FROM SPECIMENS OF CAROTID ARTERIES

Piťha J., Bartušková H.

 

ESVM GUIDELINE ON PERIPHERAL ARTERIAL DISEASE

Roztočil K., Piťha J.

 

PARAANASTOMICKÉ AORTÁLNÍ VÝDUTĚ – USG SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH PO  AORTÁLNÍ REKONSTRUKCI

Rulíšek P., Utíkal P., Jaroščiaková J., Köcher M.

 

THE PLATELET PROTEOME AND CRITICAL LIMB ISCHAEMIA

Szabóová E., Koščo M.

 

ANGIOLOGICKÉ NÁLEZY U HOSPITALIZOVANÝCH SE SARS-COV-2 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BULOVKA

Zeman J., Dudash V., Zuntová P., Roháčová H., Trojánek M., Grebenyuk V., Massmann R.Výroční konference České angiologické společnosti slavnostně zahájena

 

25. února 2021 odpoledne začal výroční kongres České angiologické společnosti ČLS JEP. Letos se uskuteční ve virtuální podobě.


 


ma1_2021_3_obr1.png

Obr. 1: MUDr. Karel Roztočil, CSc., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. a MUDr. Alena Broulíková, CSc. při slavnostním zahájení výročního kongresu České angiologické společnosti

 

            Na slavnostním zahájení konference byly vyhlášeny výsledky voleb do výboru ČAS. Do výboru ČAS na období 2021–2025 byli zvoleni: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., MUDr. Karel Roztočil, CSc., MUDr. Jiří Matuška, MUDr. Miroslav Chochola, CSc., doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Piťha, Ph.D., CSc., MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA, MUDr. Petr Vařejka a doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc. Členy revizní komise se stali MUDr. Alena Broulíková, CSc., MUDr. Samuel Heller, Ph.D. a MUDr. Irena Muchová.

            Současně byli představeni letošní laureáti Prusíkovy, Reinišovy a Přerovského ceny za nejvýznamnější odborné publikace v oboru za uplynulý rok. Oceněni byli MUDr. Peter Ivák, Ph.D., doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. a doc. MUDr. Peter Baláž, PhD., FEBS, MHA.

            Čestné členství České angiologické společnosti obdrželi MUDr. Jiří Matuška, MUDr. Václav Pecháček a MUDr. Jan Zeman. Za celoživotní činnost ve prospěch angiologie obdržel zlatou medaili České lékařské společnosti JEP MUDr. Karel Roztočil, CSc.

            Slavnostní Puchmayerova přednáška byla v letošním roce svěřena doc. MUDr. Miroslavu Chocholovi, CSc. Věnoval ji konzervativní léčbě ischemie končetin a zdůraznil význam chůze, intervalového tréninku a edukace pacientů.