Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Angiologové ocenili zásluhy o rozvoj oboru a vybrali nejlepší odborné publikace


 


48. angiologické dny s mezinárodní účastí byly zahájeny za přítomnosti čestného předsednictva reprezentujícího zástupce České lékařské společnosti a České lékařské komory i 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy profesorů Martina Vokurky a Jana Škrhy a dr. Milana Kubka. Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., předsedkyně České angiologické společnosti při této příležitosti obdržela Čestnou medaili České lékařské společnosti JEP.

Součástí slavnostního zahájení konference bylo i tradiční ocenění zásluh o angiologii udělením čestných členství v České angiologické společnosti. MUDr. Karel Roztočil, CSc. připomněl významná interní a angiologická výročí v letošním roce (včetně 30. výročí založení ČAS) a doc. Karetová pak blahopřála novým čestným členům společnosti.

Čestné členství v roce 2023 přijali prof. Lucia Mazzolai, M.D., Ph.D., prezidentka Švýcarské angiologické společnosti i současná prezidentka ESVS, prof. Martin Malina, M.D., Ph.D., prof. Jan Piťha, CSc., FIUA a doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D.

Medaili České angiologické společnosti za podíl na rozvoji oboru angiologie obdržela MUDr. Alena Broulíková, CSc.

medaile_broulikova_kn.png

cestne_predsednictvo_n.jpg

První odborný blok byl vyhrazen přednáškám autorů, kteří byli oceněni některou z cen angiologické společnosti za nejlepší publikované odborné práce v roce 2022. Udělována je Prusíkova cena za nejlepší článek v oboru angiologie, Reinišova cena za nejlepší odborný článek autora do 35 let věku a Přerovského cena za nejlepší práci s problematikou žilních onemocnění.

Prusíkovu cenu za rok 2022 obdržela práce publikovaná v International Journal of Molecular Sciences (Chlupáč, J., Matějka, R., Koňařík, M., Novotný, R., Šimůnková, Z., Mrázová, I., Fabián, O., Zapletal, M., Pulda, Z., Lipenský, J., Štěpanovská, J., Hanzálek, K., Brož, A., Novák, T., Lodererová, A., Voska, L., Adla, T., Froněk, J., Rozkot, M., Forostyak, S., Kneppo, P., Bačáková, L., Pirk, J. Vascular remodeling of clinically used patches and decellularized pericardial matrices recellularized with autologou or allogeneic cells in a porcine carotid artery model. Int J Mol Sci 23, 6: 3310, 2022).

Reinišovu cenu za rok 2022 obdržela práce publikovaná v časopise International Angiology (Bartušková, H., Kauerová, S., Petráš, M., Poledne, R., Froněk, J., Janoušek, I., Králová Lesná, I. Links between macrophages in perivascular adipose tissue and arterial wall: a role in atherosclerosis initiation? Int Angiol 41, 5: 433–443, 2022).

Přerovského cena za rok 2022 byla udělena za článek v časopise Kazuistiky v angiologii (Čermáková, H., Roztočil, K., Chlupáč, J., Sticová, E., Froněk, J. Leiomyosarkom dolní duté žíly. Kazuistiky v angiologii 9, 3–4: 13–16, 2022).

 

            Všem čestným členům i oceněným autorům redakce blahopřeje.