Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

48. angiologické dny s mezinárodní účastí

snimek-obrazovky-2023-02-21-134320-2.jpg


Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

i letos máme možnost se setkat na tradičním kongresu na poli angiologie. Během 48. angiologických dní s mezinárodní účastí, které se uskuteční 2.–4. března 2023 v Praze v hotelu Diplomat, oslavíme 30. výročí založení České angiologické společnosti.

Letošní program bude velmi pestrý. Pro všechny posluchače budou přednášeny kazuistiky, informace o studiích jednotlivých pracovišť a samozřejmě firemní sympozia, jež přinesou nové poznatky z farmakologie. Samozřejmě bude v rámci programu zajištěna i sekce pro zdravotní sestry.

Záštitu opět drží předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Nakladatelství GEUM bude jako obvykle mediálním partnerem a redakce bude pečlivě připravovat informace pro všechny zainteresované čtenářky a čtenáře. V neposlední řadě se mohou naši čtenáři těšit na první číslo Kazuistik v angiologii za rok 2023, které bude zároveň sborníkem k akci. Ale abstrakta nebudou to jediné, co v prvním čísle naleznete. Čekat Vás budou klinické studie, kapitoly z historie a další.

Organizačního zajištění se jako již tradičně ujala pořadatelská agentura AMCA. Více informací a možnost registrace naleznete na www.angiodny.cz


ma1_2021_4_obr1.jpg

 

 

Úvodní slovo

doc. MUDr. Debory Karetové, CSc. předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP


 


Vážení a milí příznivci vaskulární medicíny,

uplynul rok a máme opět možnost se setkat na tradičním kongresu angiologické obce, na již 48. angiologických dnech s mezinárodní účastí, na kterých mimo jiné oslavíme také 30. výročí založení naší společnosti.

Nemohu pominout události, které hýbou naší společností. Jednak se svět se v roce 2020 zásadně změnil díky nečekané pohromě v podobě covidové pandemie a sotva jsme v roce 2022 vydechli a mohli začít žít běžným způsobem, včetně setkávání se na vzdělávacích a jiných akcích, přišla do Evropy válka. Nikdo z nás, kteří jsme narozeni ve druhé polovině 20. století, si jistě nedovedl představit, že by se válčilo v Evropě, v relativní blízkosti naší země, a že by kdy ještě mohl vidět děla, tanky a vojáky v zákopech. Bohužel ale taková je realita, která se odráží v ekonomice a jistě druhotně může způsobit i zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva. Nešťastné výročí ruské agrese připadne na datum 24. února, tedy den, kdy jsme v roce 2022 zahajovali minulý kongres. Tehdy jsme za Českou angiologickou společnost ČLS JEP cestou prověřených humanitárních organizací odeslali 200 000 Kč na pomoc bránící se Ukrajině.

Náš kongres se koná ve dnech 2.–4. března 2023, tradičně v kongresových prostorách hotelu Vienna House Diplomat v Praze 6. Do programu chystáme přehledová sdělení, kontroverze v oblasti vaskulární medicíny, novinky z mezinárodních kongresů (výsledky studií – Hot lines), představení mezinárodních i českých inovovaných doporučení pro léčbu chronických žilních chorob, přehled moderní farmakoterapie hyperlipoproteinemie a diabetes mellitus, blok intervenční angiologie s přenosy z několika katetrizačních sálů, dotkneme se lymfologie, diabetické nohy, chystáme opět sekci kazuistik (nejen) mladých angiologů nebo blok na téma vzácné cévní nemoci. Také je nachystán velký sobotní program na téma plicní embolie a budeme probírat různé intervenční modality léčby varixů končetin. Program doplní také ultrasonografické a další workshopy. Doufáme, že nebudou chybět ani zajímavá firemní sympozia. A rádi bychom uspořádali i samostatný program pro sestry, zaměřený na téma hojení ran.

Nedílnou součástí programu je předání ocenění, ať již čestných členství nebo cen za publikace v oboru cévní medicíny. Na kongres jsme pozvali i nově zvolenou předsedkyni Evropské společnosti vaskulární medicíny (ESVM) – prof. Lucii Mazzolai ze Švýcarska – a těšíme se i na další významné zahraniční hosty. Tradiční Puchmayerovu přednášku prosloví letos prof. Peter Gloviczki z Mayo Clinic.

Jménem celého přípravného výboru mohu deklarovat, že ani letos nechceme zklamat vaše očekávání, a připravili jsme proto pestrý program jak pro internisty-angiology, tak pro cévní chirurgy nebo intervenční radiology, ale i dermato-flebology a další odborníky zajímající se o kardiovaskulární medicínu.

 

Na setkání s vámi všemi se těší Debora Karetová

předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP


diozen_logo.png