Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Křest užitečné knihy pro lékaře z Nakladatelství Grada


Starobylý ten dům stál na Skalce na konci Dobytčího trhu, v nároží proti klášteru Na Slovanech. Nikdo v něm už dávné, dávné časy neostával, a proto vypadal sešle a chmurně. Červená kdysi střecha ztemněla, zdi oprýskaly, okna zkalená prachem a dešti byla jako slepá, plná pavučin. Těžká, dubová vrata, mocnými hřeby pobitá nikdy se neotevřela, ani dvířka v nich, a nikdo se u nich nezastavil, aby sáhl po železném, uměle kovaném klepadle visutém. Za vraty bylo pusto a ticho; pes tam nezaštěkal, kohout nezazpíval. A před vraty rostla mezi kamením tráva. ... Doktor Faust v tom domě před dávnými časy přebýval. Strojil tu kouzla, bádal v čarodějných knihách, čerta si tu zavolal a také mu svou duši zapsal. Za to mu čert sloužil a všechno vyplnil, co si ten doktor přál a myslil.

Takto si lidová tradice (zde v citaci z Jiráskových Starých pověstí českých) přetlumočila vzpomínku na pobyt a působení proslulého alchymisty a mystika (a možná i špiona) Edwarda Kelley. Ten dům má své nepochybné kouzlo a tradice bádání a objevování nepoznaného je v něm cítit z každého kamene ve zdi. Naprosto chápu, proč jej představitelé 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili pro křest nové knihy kolektivu autorů vedeného docentkou Helenou Lahoda Brodskou a docentem Pavlem Kohoutem vydané v nakladatelství GRADA.

Akademický klub hostil 1. prosince 2022 autory, jejich přátele, kolegy a zájemce z řad odborné veřejnosti, aby slavnostně pokřtili novou příručku Laboratorní vyšetření v klinické praxi. Kmotrovských povinností se ujali děkan 1. LF UK profesor MUDr. Martin Vokurka, CSc. a přednosta Ústavu lékařské biochemie a diagnostiky profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Laboratorní vyšetření je ve většině případů nezbytné ke stanovení diagnózy, je třeba jej provést, správně vyhodnotit a interpretovat výsledky v kontextu klinických souvislostí. Klinický lékař je bez výsledků laboratorních vyšetření jako slepý a tápe. Možnost pochopit a správně interpretovat výsledky laboratorních vyšetření přináší právě tato nová kniha. Na téměř 400 stranách ve velmi praktické podobě s přihlédnutím k posledním klinickým výzkumům dostávají lékaři v praxi velmi užitečného pomocníka.


Helena Brodská Lahoda et al.

Laboratorní vyšetření v klinické praxi


 

Laboratorní vyšetření je základním pilířem ke stanovení správné diagnózy. Jak napovídá název, tak monografie se zaobírá právě touto problematikou. První část knihy je věnována především preanalytické fázi, která zahrnuje odběr vzorku, soupis faktorů, jež mohou ovlivnit kvalitu vzorku a v neposlední řadě také standardy k uchování a transportu biologického materiálu. Druhá část knihy je zaměřena na indikaci markerů. Autoři věnovali pozornost nejen vyšetřením, která mohou dovézt lékaře ke správné diagnóze, ale také vyšetřením, která mohou ve spojení s medikací zkreslovat výsledky. V této specializované části je kniha doplněna o velké množství obrázků, tabulek s referenčními jednotkami, skórovacích systémů, schémat a v neposlední řadě o komentované kazuistiky. Mimo jiné, autoři také vytvořili ,,desatero“ ve kterém jsou zahrnuta kritéria pro správnou kompenzaci pacientů.

Publikace je určena pro širokou, především klinickou lékařskou obec, napříč odbornostmi. Je přínosem pro pregraduální i postgraduální studium i mediky.

 

 

GRADA Publishing, Praha, 2022, 167 × 240 mm, 400 stran, ISBN 978-80-271-3243-0, cena 599 Kč. Za zvýhodněnou cenu k dispozici v distribuci vydavatele na: www.grada.cz

2023_6_grada_brodska_obr_1.jpg

Prof. Tomáš Zima a prof. Martin Vokurka spolu s hlavními autory a zástupci

Nakladatelství GRADA křtí novou publikaci


2023_6_grada_krest_obr_2_k.png