Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Ulcerace dolních končetin

 


 

Rána je v chirurgickém pojetí porušením integrity tělesného krytu. Kožní vřed (ulkus) je pak ztráta kůže v celém jejím rozsahu zasahující do podkoží. Kožní vředy a ulcerace vznikají většinou v důsledku místních poruch trofiky tkání (angiopatie, neuropatie, lokální působení tlaku, projev celkového onemocnění), případně rozpadem zánětlivého nebo nádorového ložiska. Prevalence výskytu kožního vředu ve vyspělých zemích je cca 1–2 %.2

            Mezi nejčastější rizikové faktory vzniku kožních ulcerací na nohou patří ischemie, žilní hypertenze, senzomotorická neuropatie, zvýšený tlak na plosku nohy (např. při hyperkeratózách na ploskách), změny v biomechanice nohy (omezená pohyblivost kloubů), muskuloskeletální deformity a pochopitelně i infekce, věk, obezita a nedostatek pohybu.2

            Léčba ran je multioborovou záležitostí a chronická rána by měla být posuzována společně odborníky různých specializací, tedy nejen chirurgem (angiochirurgem), ale také angiologem, diabetologem (v případě ran u diabetiků), dermatologem a výživovým specialistou.2

flebazol_ram.png

            Etiologie chronických ran na dolních končetinách je různorodá, nicméně převažují defekty žilní etiologie. Rozlišujeme několik významných skupin ran dle etiologie:


1. bércové vředy venózní etiologie (jeden z projevů chronické žilní nedostatečnosti),

2. arteriální kožní vředy (projev pokročilé ICHDK),

3. dekubity,

4. neuropatické kožní vředy,

5. kožní vředy při lymfedému,

6. ulcerace v důsledku autoimunitních onemocnění a vaskulitid,

7. exulcerované maligní nádory (ev. ulcerace při aktinoterapii),

8. popáleniny III. stupně,

9. pooperační a posttraumatické rány hojící se per secundam.

Vždy je však třeba se na nehojící se ránu dívat jako na důsledek jiného závažného a většinou chronického onemocnění.

            V poslední době je diskutována i smíšená arterio-venózní ulcerace (arterial-venous lower extremity disease, AVLED). Podle různých zdrojů je příčinnou vředu u 10–26 % pacientů s ulceracemi na dolních končetinách. Tepenné onemocnění reprezentuje chybějící pulzace na chodidlech, index ABI pod 0,9 a alespoň jedna arteriální stenóza nad 50 %, žilní insuficienci pak charakteristický klinický nález, reflux zjištěný při duplexní ultrasonografii nebo trombus v hlubokém či povrchovém žilním systému.4,5

            Typický bércový vřed (ulcus cruris) je důsledkem chronické žilní nedostatečnosti jež vede k žilní hypertenzi. Příčinami žilní hypertenze mohu být nedomykavost chlopní, obstrukce venózního odtoku a poruchy mechanismu svalové pumpy. Vysoký posturální tlak v žilách vede k poruše mikrocirkulace, což může mít po čase za důsledek trofické změny na kůži a v podkoží, změny pigmentace, otoky a fibrotizaci podkoží, jizvení a případně i vznik bércového vředu. Dobrým klinickým markerem vysokého rizika vzniku kožních změn a rozvoje bércového vředu je corona phlebectatica (v aktualizované klasifikaci CEAP označena jako třída C4c). Vzniku bércového vředu často předchází vznik lipodermatosklerózy, tedy chronický zánět s fibrózou podkožního tuku (C4b).

            Pro žilní bércový vřed je typická střední až silná ranná sekrece, umístění v oblasti vnitřního kotníku, navalité okraje a tonická spodina rány bez nekróz. V okolí rány je tuhý otok a hyperpigmentace. Vředy vznikající jako důsledek posttrombotického syndromu jsou často cirkulární. V okolí dlouhotrvajících bércových vředů může v důsledku poruchy žilního systému (resp. neadekvátní kompresivní léčby) vzniknout tzv. flebolymfedém.

            V terapii bércového vředu jako typického příkladu chronické rány platí, že je třeba krom využití vhodné lokální terapie řešit i příčinu vředu, kterým je většinou chronická žilní insuficience. K dispozici máme režimová opatření vč. redukce nadváhy a obezity, kompresní terapii a flebotonika. Použití těchto opatření může zvrátit či zastavit probíhající zánětlivý proces a přispět ke zhojení bércového vředu.2


Literatura


 

1. Stryja, J. Repetitorium hojení ran 2. GEUM: Semily, 2011.

2. Chochola, M. Ulcerace dolních končetin. Přednáška. 47. angiologické dny s mezinárodní účastní. Praha, 24.–26. 2. 2022.

3. Harding, J. P., Hedayati, N. Challenges of treating mixed arterial-venous disease of lower extremities. J Cardiovasc Surg (Torino) 62, 5: 435–446, 2021.

4. Treiman, G. S., Copland, S., McNamara, R. M. et al. Factors influencing ulcer healing in patients with combined arterial and venous insufficiency. J Vasc Surg 33, 6: 1158–1164, 2001.

5. Hedayati, N., Carson, J. G., Chi, Y.-W. et al. Management of mixed arterial venous lower extremity ulceration: a review. Vasc Med 20, 5: 479–486, 2015.