Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Nový portál „CVD ONLINE“ se představuje – mezioborový průvodce léčbou chronického žilního onemocnění

 

Debora Karetová


 

V posledních měsících vznikl rozsáhlý projekt CVD ONLINE (www.cvdonline.cz), který má za úkol souhrnně a nestranně vzdělávat zájemce o problematiku chronických žilních nemocí. Jeho posláním je posílit znalost příčiny vzniku chronického žilního onemocnění, jeho neblahých důsledků, se zdůrazněním významu časného rozpoznání, a tím možnosti iniciace adekvátní léčby, vysvětlením všech součástí komplexní léčebné strategie, se zdůrazněním významu multioborové spolupráce (praktický lékař – vaskulární specialista/angiolog, dermatolog, cévní chirurg – fyzioterapeut).

            Chronická onemocnění žil zahrnují řadu nozologických jednotek – od nekomplikovaných varixů končetin přes stavy otoků na žilním podkladě nebo v kombinaci s působením dalších faktorů, přes kožní změny až po komplikace ve smyslu vzniku žilních ulcerací nebo trombózy povrchových žil. K různorodému projevu této nemoci navíc přistupuje velmi nejednotná symptomatologie nemocných, která nekoreluje přímo s rozsahem nemoci. Nový internetový portál má tedy sloužit k tomu, abychom se lépe vyznali v těchto stavech (které sice na rozdíl od stavů tepenného postižení končetiny neohrožují, na druhou stranu jsou ale spojeny s velkým dyskomfortem postižených).

cvd_karta_inzerce_a4.svg

Co tento multioborový akreditovaný kurz a průvodce léčbou obsahuje?


  • výukové přednášky jednotlivých odborníků, kteří se podílejí na péči o nemocné s žilními nemocemi – od praktického lékaře, dermatologa, angiologa až po cévního chirurga: celkem 13 přednášek připravilo šest odborníků v dané problematice
  • obsahuje také „bonusová“ videa (například na téma „Pěnová skleroterapie“ nebo video zachycující reálného pacienta v kontaktu s rehabilitační pracovnicí – které ozřejmí, jak vést pacienta k důležitým opatřením životosprávy, k posílení žilně svalové pumpy)
  • užitečné je, že každý odborník končí svá sdělení uvedením „minima nutného, co v péči o nemocné s CVD je klíčové“
  • vloženy jsou různé dokumenty s možností jejich stažení (Diferenciální diagnostika nejčastějších otoků; 10 rad, jak chránit své žíly; Cvičení jako součást léčby; Rádce v kompresivní terapii a řada dalších)
  • speciální oddíly jsou věnovány nejtěžším pacientům („Obtížně se hojící rány žilní etiologie“ a “Chirurgická léčba ulcerací“), ale i pacientům, kteří mají počáteční stadia nemoci a je důležité i u nich zahájit léčbu („Včasná léčba oddaluje progresi onemocnění“)

Tento kurz je ojedinělý svým rozsahem i šíří záběru. Jeho přitažlivost je dána i tím, že je postaven na kazuistice reálné pacientky, se kterou se každý z nás v ordinaci mohl potkat.

            Jako odborný garant celého projektu děkuji všem kolegům, kteří se na sestavení kurzu podíleli a věnovali mu velkou péči, jmenovitě: MUDr. Júlii Černohorské, Ph.D., MUDr. Kateřině Márové, MUDr. Petře Zimolové, MUDr. M. Šlaisovi, doc. MUDr. D. Musilovi, Ph.D., MUDr. Sehnalové a Mgr. Pospíšilové.

            Také děkuji společnosti Servier, která dlouhodobě podporuje rozmanitou škálu projektů pro odbornou i laickou veřejnost a je i hlavním partnerem tohoto rozsáhlého edukačního kurzu.

            Přeji Vám všem, lékařům podílejícím se na péči o nemocné s chronickými žilními chorobami, aby tento pestrý kurz vám odborně pomáhal. Jeho absolvováním lze navíc získat 6 certifikátů a celkem 17 kreditů.