Tyto stránky jsou určeny výhradně pro odbornou zdravotnickou veřejnost


Volbou "Ano, jsem zdravotník" potvrzujete, že jste odborný zdravotnický pracovník dle zákona č. 40/1995 Sb. a současně udělujete Souhlas se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zásadami používání cookies, které jsou pro přístup na tyto stránky nezbytné.


MenuMENU

×

Chci dostávat novinky

Aktuality

Soutěž o knihu

Poruchy hemostázy v klinické praxi

Petr Dulíček


 


Narušení hemostatické rovnováhy může vést jak ke krvácivému stavu, tak k trombofilii. Záleží pochopitelně na tom, který z prvků hemostatické rovnováhy je narušen a jakým způsobem.

Autor ve své monografii, určené jak studentům, tak lékařům v klinické praxi, uvádí problematiku shrnutím základní teorie – od úlohy cévní stěny, přes funkci trombocytů a principů koagulace po vysvětlení fibrinolytického systému. Samostatná kapitola je věnována laboratornímu vyšetření hemostázy. Hlavní část rozsahu knihy je věnována dvěma zásadním tématům – diferenciální diagnostice poruch hemostázy a dále antitrombotické terapii. Praktickou část reprezentuje 50 případů z reálné klinické praxe, ve kterých autor formou otázek v diagnostické a terapeutické rozvaze ilustruje možný postup v konkrétních kazuistikách.

            Monografie je prakticky založena a vzhledem k vysoké autorově zkušenosti a erudici přináší velmi dobrou orientaci v problematice využitelnou pro praxi ve všech oborech medicíny.

 

Grada Publishing, 2022, 167 x 240 mm, 280 stran, ISBN 978-80-271-3337-6, doporučená cena 729 Kč

(v e-shopu vydavatele www.grada.cz k dispozici se slevou i v elektronické podobě)

navrh-bez-nazvu-28.png


Ve spolupráci s Grada Publishing jsme pro Vás připravili soutěž o tři výtisky publikace Poruchy hemostázy v klinické praxi.